Billboard

Billboard

Billboard, který má zaujmout a informovat o hledaných pozicích. Vytvářena grafika protrhlého papíru, z kterého vykukují oči.
Umístění: Jablůnka a Valašské Meziříčí

Firemní časopis pro Lakovnu Hajdík

Firemní časopis pro Lakovnu Hajdík

Velikost: A4
Rozsah stran: cca 10 – 20
Vychází: 4x/rok

Úkolem bylo navrhnout moderní svěží design pro firemní časopis, který má sloužit především informativním způsobem pro zaměstnance.

lakoviny

Titulní strana

  • Na titulní straně vytvořena grafika, která symbolizuje logo lakovny. Logo zde má kovový vzhled a má navozovat dojem, že se teprve bude lakovat do správných barev.
  • Spodní část strany připravena pro max. 3 aktuality.

lakoviny vnitřek

Vnitřní strany

  • Hlavní nadpisy kategorií tvořeny překrývajícím písmem. Ostatní nadpisy boldem a verzálkami.
  • U každého článku, autor s fotografií jménem a funkcí.
  • Design volen ve firemním stylu tzn. opakují se firemní barvy a patička stránky se stylem prskanců barev.

ukázka